NUMEROLOGICKÉ ROZBORY

Zajímá Vás, proč je někdo takový a někdo jiný? Proč je někdo úspěšný a jinému se stále nedaří? Proč nás někdo přitahuje a v blízkosti jiného se cítíme nepříjemně? Jaké zaměstnání je pro nás vhodné, jaké křestní jméno dát svému dítěti a jaké jméno nebo příjmení si v žádném případě nezvolit? Díky numerologii můžeme porozumět, proč jsme takoví jací jsme, proč si s někým rozumíme a s jiným vůbec, jaká je naše životní cesta, jaká práce je pro nás vhodná, čím je vhodné se zabývat a čeho se naopak vyvarovat. Spočítat lze v podstatě cokoliv. Za otce numerologie se považuje starořecký matematik Pythagoras, který numerologii v 6. století př. n. l. vyučoval a pomohl v jejím rozvoji. Jeho cílem bylo, aby lidé z čísel, které obsahují jisté informace, pochopili sebe samé, svůj život a jeho zákonitosti.

Každé číslo má svůj význam a představuje určitou hladinu energie, určitou vibraci, která rezonuje. Celý vesmír, příroda i my jsme prostoupeni určitými druhy
vibrací, vlněním různých intenzit, které dále vysíláme. V číslech obsažených v datu narození a písmenech jména a příjmení převedených na číselný kód je skryta cesta jedince, jeho životní úkoly splněné i nesplněné, kvalita zdraví, úspěch či neúspěch, čas, prostor i hmota, prostě osud. Z těchto čísel můžeme zjistit všechny individuální schopnosti a předpoklady, s nimiž vstupujeme do života, ale i pochopit naše slabosti a získat z nich ponaučení, které si máme v životě osvojit.

Každý člověk zahajuje svůj osobní cyklus v den, kdy se narodí. Od tohoto okamžiku má i své křestní jméno, dar od rodičů. Příjmením přijímáme karmickou informaci rodu. Křestní jméno, dar od rodičů, v sobě nese posilující, neutrální nebo oslabující vibrace. Méně příznivé je křestní jméno Klára, Lenka, Irena nebo starší jméno Vilemína. Pokud tato křestní jména nemají k sobě silné příjmení, či jsou jejich nositelé navíc narozeni v nepříznivý den, nemají lehký život. Nepříznivé je časté příjmení Nováková. Datum narození nezměníme, jméno a příjmení můžeme mít dobré.

I pokud známe někoho jen jménem a příjmením, můžeme o daném člověku zjistit velmi mnoho důležitých informací. Z data narození lze zjistit ještě mnohem více. U dvojice a více lidí se můžeme dozvědět, jaký stupeň přitažlivosti mají společně mezi sebou, s kým z našeho okolí je potřeba si spolu dořešit společné úkoly a komu se máme raději vyhnout. Díky numerologii pochopíme, proč jsme každý jiný, rozšifrujeme, jaký je náš životní úkol, kterou cestou je dobré se v tomto životě vydat, co máme udělat, aby se nám dařilo lépe.

Ceník numerologických rozborů:

- numerologický rozbor  jména a příjmení - 400,- Kč

- numerologický rozbor dle data narození - 600,- Kč

- výběr jména k příjmení - 700,- Kč  

- numerologický rozbor životního úkolu - 600,- Kč (životní cesta a hlavní životní úkol, vhodné povolání a zaměření, u více jedinců lze vypočítat společné životní úkoly a ještě mnohem více)

 Objednávky na tel. č.: 606 782 690, vypracované numerologické rozbory zasíláme e-mailem, osobní konzultace po objednání.